Το εργαστήριο


panorama1

Δείτε τα πανοραμικά αρχεία παρακάτω
Αρχείο Flash ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μικρή ανάλυση) ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μεσαία ανάλυση - Full Screen) ( 1MB-2ΜΒ )
Αρχείο Quick Time (μεγάλη ανάλυση - Full Screen) ( >3ΜΒ )
 
panorama2

Δείτε τα πανοραμικά αρχεία παρακάτω
Αρχείο Flash ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μικρή ανάλυση) ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μεσαία ανάλυση - Full Screen) ( 1MB-2ΜΒ )
Αρχείο Quick Time (μεγάλη ανάλυση - Full Screen) ( >3ΜΒ )
 
panorama3

Δείτε τα πανοραμικά αρχεία παρακάτω
Αρχείο Flash ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μικρή ανάλυση) ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μεσαία ανάλυση - Full Screen) ( 1MB-2ΜΒ )
Αρχείο Quick Time (μεγάλη ανάλυση - Full Screen) ( >3ΜΒ )
 
panorama4

Δείτε τα πανοραμικά αρχεία παρακάτω
Αρχείο Flash ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μικρή ανάλυση) ( <1MB )
Αρχείο Quick Time (μεσαία ανάλυση - Full Screen) ( 1MB-2ΜΒ )
Αρχείο Quick Time (μεγάλη ανάλυση - Full Screen) ( >3ΜΒ )